top of page

Solsikken

Et kristent livs- og menneskesyn

Solsikken drives ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Solsikkens målsætning er, at give barnet en hverdag præget af omsorg og troværdighed, hvor troen på Gud og de kristne værdier, er et naturligt element i hverdagen.Pædagogisk profil

Formålet er at skabe rum og ro til leg og læring i et trygt miljø, som byder på kvalitet og indhold blandt kompetente og nærværende voksne. Vores mål er derfor dagligt, at have øje for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor legen er det grundlæggende og gennemgående element.

 

Vuggestue og børnehave
Børnehaven blev etableret i 2007 og er normeret til 63/68 børn. Vuggestuen blev etableret i 2017 og er normeret til 12 børn. 

Hvad vil vi!

I Solsikken har vi særlig øje for børnefællesskaber og arbejder bla. med Maryfondens materiale ”Fri for Mobberi”. Her sættes fokus på venskaber og empati, og aktiviteterne afpasses så de passer til den enkelte børnegruppes forudsætninger.

 

I Solsikken prioriterer vi udelivet højt, og børnene er på skift i udegruppe, hvor bålmad, nærmiljøet, krop og bevægelse, samt livet i skoven, er i fokus. Ude liv betyder, at vi færdes ude i alt slags vejr hele året rundt, enten i nærmiljøet eller på legepladsen.

bottom of page