top of page

Værdigrundlag

Det kristne livs- og menneskesyn

 

Solsikken bygger på det kristne livs- og menneskesyn ud fra den evangelisk-lutherske bekendelse. Ved dette forstår vi :

 • Ifølge Bibelen er Gud alle tings skaber.

 • Mennesket er skabt i Guds billede til fællesskab med ham. Det betyder, at alle mennesker er lige unikke og Guds mest værdifulde skabning.

 

I Solsikken arbejder vi med det kristne livs- og menneskesyn på følgende måde:

 • Vi ønsker at give barnet kendskab til kristendommen.

 • Hver morgen synger vi en kristen børnesang og beder fadervor.

 • Hver torsdag holder vi bibelfortælling for børn.

 • Til alle fælles arrangementer og møder bliver der holdt en kort andagt og bøn.

 

Vores menneskesyn er grundlag for pædagogikken, vores syn på hinanden, omgangstonen osv.

Det skal kunne mærkes, at Solsikken er et kristent Dagtilbud.

 

Trivsel

I Solsikken betyder det, at vi har fokus på at skabe

 • nærhed og tryghed.

 • et ikke stressende miljø, og give gode rammer for et positiv arbejdsliv.

 • gennemsigtighed, åbenhed og tillid.

 • et miljø hvor alle, både børn, forældre og medarbejdere føler sig som en del af fællesskabet.

 • et anerkendende og tillidsfuldt forældresamarbejde.

 • et tillidsfuldt samarbejde mellem bestyrelsen, leder og medarbejdere.

 

 

Højt fagligt niveau

 

I Solsikken arbejder vi med at styrke det faglige niveau ved at

 • følger den pædagogiske udvikling.

 • at medarbejderen har lyst til at dygtiggøre sig.

 • bruge den Styrkede Pædagogiske Læreplan som et arbejdsredskab for det daglige pædagogiske arbejde og at den efterleves.

bottom of page