top of page

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor legen er grundlæggende.

 

Læreplanen er et levende dokument, som beskriver vores pædagogiske overvejelser, refleksioner og praksis med eksempler, understøttet af billeddokumentation. Læreplanen justeres løbende, så det giver mening, set i lyset af den daglige dokumentation og evaluering.

Læreplan 2023.jpg
Pædagogiske læreplan 22.jpg

Pædagogisk læreplan

bottom of page